Warsztaty USG to szkolenie, które łączy w sobie wiadomości z zakresu teorii i praktyki. W takim szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy ci lekarze, którzy pragną jak najszybciej móc przeprowadzać badania ultrasonograficzne w placówkach medycznych, w których są zatrudnieni.

Warsztaty USG – ile kosztuje szkolenie?

W zależności od tego, gdzie dany lekarz zgłosi się na kurs USG i jaki będzie on obejmować program, koszty takiego szkolenia mogą być różne. Przykładowo dla chętnych, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez firmę Medycyna Praktyczna – Dział Kursów w Liszkach, cena kursu wynosi od 960 zł do 1200 zł. Wysokość opłaty za kurs jest uzależniona od tego, czy:

– osoba zgłaszająca się brała już udział w innych kursach organizowanych przez firmę Medycyna Praktyczna – Dział Kursów (rabat jest przewidziany dla tych, którzy ukończyli już trzy kursy w przeciągu ostatnich pięciu lat z zakresu USG lub ratownictwa),
– osoba zapisuje się na kurs z dużym wyprzedzeniem ( co najmniej półtora miesiąca przed terminem, w jakim ma się rozpocząć kurs)
– osoba zgłaszająca się jest prenumeratorem „Medycyny Praktycznej”.

Warsztaty USG – jak się zgłosić na kurs?

By wziąć udział w warsztatach USG, należy przekazać zgłoszenie na określony kurs albo poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej, albo telefonicznie. Osoby, które zapiszą się na kurs, mogą liczyć na to, że sześć tygodni przed rozpoczęciem szkolenia otrzymają szczegółowy wykaz warunków związanych z uczestnictwem w warsztatach, a także uzyskają formularz zgłoszeniowy i podany numer konta, na który należy uiścić opłatę.